Akszak Consulting

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska: opracowania niezbędne do otrzymania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięć: karty informacyjne, raporty o oddziaływaniu...

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne: opracowania ekofizjograficzne

Gospodarka wodno - ściekowa

Gospodarka wodno-ściekowa: operaty wodnoprawne

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami: opracowywanie informacji o wytwarzanych odpadach i programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi

Ochrona powietrza

Ochrona powietrza: operaty ochrony powietrza niezbędne do otrzymania decyzji zezwalającej na wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska

Ochrona przed hałasem

Ochrona przed hałasem: analizy uciążliwości hałasowej pomiary hałasu.

  • Ochrona środowiska

  • Planowanie przestrzenne

  • Gospodarka wodno - ściekowa

  • Gospodarka odpadami

  • Ochrona powietrza

  • Ochrona przed hałasem

Kontakt

 

Adres:

ul. Jana Ewangelisty Purkyniego 1
50-155 Wrocław

 

tel.: (071) 342-38-81

 

tel. kom.: 0-601-74-60-58

 

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

Jesteś tutaj: Start